DEFINISI OPERASI (OD)

DEFINISI OPERASI (OD) SETIAP ITEM
PENGUMPULAN INVENTORI BAHAN P&P PENSYARAH
POLITEKNIK MALAYSIAITEM
PERKARA
DEFINISI OPERASI (OD)
MAKLUMAT
1.    
POLITEKNIK

Merujuk kepada politeknik di mana bahan P&P tersebut digunakan/ dibangunkan. Jika bahan tersebut dibangunkan dan digunakan dari politeknik yang lain, memadai memasukkan 1 nama politeknik yang paling dominan mengikut pandangan penggubal/penulis. 

drop-down list
2.    
JABATAN

Merujuk kepada jabatan yang akan menggunakan bahan berkenaan. Jika bahan yang digunakan adalah merentasi jabatan, sila pilih MERENTASI JABATAN

drop-down list
3.    
PROGRAM

Merujuk kepada nama program pengajian yang akan menggunakan bahan berkenaan. Jika bahan yang digunakan adalah merentasi program, sila pilih MERENTASI PROGRAM
drop-down list
4.    
KOD PROGRAM

Merujuk kepada kod program pengajian yang akan menggunakan bahan berkenaan. Jika bahan yang digunakan adalah merentasi program, sila pilih MERENTASI PROGRAM

drop-down list
5.    
KURSUS

Merujuk kepada nama kursus yang akan menggunakan bahan berkenaan

Diisi secara manual
6.    
BAHAN
Bahan adalah merujuk kepada apa juga dokumen (hardcopy/softcopy/on-line) yang TELAH DIBANGUNKAN samada berbentuk
·        Nota kuliah
·        CD interaktif
·        Video
·        Lab Sheet
·        Manual/prosedur
.        Buku
·        Lain-lain, sila nyatakan

Sekiranya bahan yang dibangunkan melibatkan pelbagai elemen (contoh nota kuliah dan video), memadai memilih mana-mana satu yang paling dominan
drop-down list
7.    
KANDUNGAN

Kandungan merujuk kepada mana-mana dari berikut:
·        Keseluruhan kursus: mencakupi keseluruhan Bab 1 hingga akhir di dalam struktur kursus berkenaan

·        Sebahagian bab: hanya mencakupi bab tertentu. Contoh: Bab 1 dan 2 sahaja

·        Sebahagian topik: hanya berfokuskan kepada topik tertentu. Contoh: topic tertentu dalam Bab 1

·        Lain-lain, sila nyatakan

drop-down list
8.    
PENERBITAN

Diterbitkan merujuk kepada dokumen yang diterbitkan oleh pihak luar
(Penerbit Luar) atau dalaman politeknik (yang dicetak oleh politeknik, contoh: Koperasi dan dijual kepada pelajar)

drop-down list
9.    
ISDN/ISSN/DOI dll

Merujuk kepada International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI) dan lain-lain rujukan standard yang diperolehi oleh penggubal/penulis

Merujuk kepada samada bahan tersebut memperolehi kod ISDN atau ISSN. Jika ada, sila masukkan no rujukan berkenaan

Contoh: ISBN 978-967-0823-04-1

Maklumat nombor ISDN/ISSN/DOI perlu diisi secara manual

drop-down list
10.        
SALINAN

Merujuk kepada keadaan semasa dokumen tersebut, sama ada
·        Hardcopy sahaja
·        Softcopy sahaja
·        Hardcopy dan softcopy

drop-down list
11.        
MAKLUMAT PENGGUBAL/ PENULIS

Sila senaraikan semua nama penggubal/penulis yang terlibat merangkumi maklumat
·        Nama
·        Alamat e-mel rasmi
·        Alamat e-mel alternatif (contoh: gmail, yahoo)
·        No hp
·        No kad pengenalan
·        Politeknik

Diisi secara manual
12.        
NAMA BAHAN

Nama rasmi bahan yang diberikan oleh penggubal/penulis (sekiranya ada)

Contoh: Buku Panduan Pertukangan Kayu (Asas)

Diisi secara manual

No comments:

Post a Comment