TUJUAN

Selamat Datang!


Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital (BIPD), Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) kini dalam rangka untuk membangunkan satu inventori menghimpunkan bahan-bahan P&P pensyarah-pensyarah politeknik. Inventori ini kelak diharapkan akan membantu pensyarah-pensyarah politeknik dalam membuat rujukan dan melaksanakan proses P&P masing-masing. Ianya juga secara langsung boleh dijadikan panduan kepada pensyarah untuk pembangunan bahan P&P pada masa akan datang. Secara tidak langsung ianya akan dijadikan sebagai base-line data dalam pembangunan bahan P&P pensyarah politeknik agar usaha pembangunan bahan baharu dapat dipergiatkan dan seterusnya menggelakkan duplikasi bahan yang sama dibangunkan oleh pensyarah.

Tarikh akhir pengisian maklumat ini ialah pada 20 NOVEMBER 2015 (JUMAAT). Amatlah diharapkan perkara ini mendapat sokongan dan komitmen warga Politeknik Malaysia sepenuhnya. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini sila berhubung dengan En Khairul Azha bin Ahmad melalui telefon 03-8891 9351 atau email khairulazha@mohe.gov.my. 
No comments:

Post a Comment